Hvad spørger vi om?

Hvordan gennemføres undersøgelsen?

Spørgeskemaerne er udfyldt online for alle deltagere på nær forældrene, hvor der er gennemført telefoninterviews. Hvis du vil vide mere om hvordan undersøgelsen rent teknisk er gennemført eller se svarprocenter, henviser vi til notatet Folkeskolereformen – dokumentation af dataindsamlingen 2014-2016

Nederst på denne side finder du link til de konkrete spørgeskemaer, der bruges i følgeforskningspanelet. De enkelte spørgeskemaer er inddelt i forskellige temaer, der afdækker skolernes hverdag. Det kan fx være brugen af lektiecafé og faglig fordybelse, samarbejdet mellem skolens personale og skolebestyrelsen, elevernes trivsel, brugen af fælles mål i undervisningen, ledelsesform mv. 

Hvem deltager i Folkeskolens Følgeforskningspanel?

På udvalgte skoler deltager skolebestyrelsesformanden, skolelederen, udvalgte elever, forældre, lærere og det pædagogiske personale.

Nedenstående figur viser, hvem der deltager i følgeforskningspanelet i de enkelte undersøgelsesår. I 2015 deltog eksempelvis elever i 5., 7., og 9. klasse, og forældre til elever i 1. 3. og 5. klasse. Ligeledes deltog  de lærere og pædagoger, der var tilknyttet 1., 3., 5., 7. og 9. klasses dansk- og matematikundervisning.

 

Spørgeskemaer til elever:

2014:

2015:

2016:

Spørgeskemaer til lærerne og det pædagogiske personale:

Spørgeskemaer til skoleledere:

Spørgeskemaer til skolebestyrelsesformænd:

Spørgeskemaer til forældre:

Søg på foelgeforskningspanelet