Forskningsinstitutioner bag dataindsamlingen

En række forskningsinstitutioner er en del af evaluerings- og følgeforskningsprogrammet. De er samtidig centrale aktører i udviklingen af spørgsmålene til følgeforskningspanelet: 

  • SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd,
  • KORA - Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning
  • EVA - Danmarks Evalueringsinstitut
  • Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet
  • VIA University College
  • Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og Danmarks Statistik står for selve dataindsamlingen.

Søg på foelgeforskningspanelet