Besvarelser

Her på siden finder du besvarelser for hver af de fem respondentgrupper: elever, forældre, lærere og andet pædagogisk personale, skoleledere og skolebestyrelsesformænd.

I hver af de fem tabelrapporter finder du besvarelser for alle tre nedslag i dataindsamlingen 2014-2016. 

Læsevejledning

I tabellerne angiver vi både antal besvarelser og andel besvarelser i procent. Af hensyn til anonymiteten viser vi ikke besvarelser for en svarkategori, hvis der er mindre end tre personer, der har svaret. I de tilfælde, hvor kun én svarkategori har mindre end tre besvarelser, skjuler vi også den svarkategori med næstmindste antal besvarelser og det totale antal besvarelser.

Vi viser kun de svarkategorier til spørgsmålene, hvor der er besvarelser. For at se alle svarmuligheder til de enkelte spørgsmål, henviser vi til spørgeskemaerne under fanen: hvad spørger vi om?

Det er vigtigt at bemærke panelstrukturen i dataene, hvis besvarelser sammenlignes over år. De 4. klasses elever, der besvarede spørgeskemaet i 2014, indgik fx igen året efter, da de gik i 5. kl. og igen i 6. kl. i 2016. Det giver en særlig mulighed for at følge eleverne over en årrække. Deres besvarelser er dog ikke blot påvirket af, hvad der sker i skolen men også, at de ex. er blevet et år ældre. Flere tidligere undersøgelser viser, at elever på de ældre årgange generelt er mere kritiske end de yngre årgange. Se fx følgende notat, der sammenligner besvarelserne på tværs af klasser for første dataindsamling: Folkeskolereformen 

Besvarelserne for lærerne og det pædagogiske personale følger eleverne på de enkelte klassetrin. Det er fx lærerne til eleverne i 4. kl., der svarede i 2014, og lærerne til de samme elever i 5. kl., der svarede i 2015.

Bemærk, at de spørgsmålsnumre, de enkelte spørgsmål har her i besvarelserne, ikke stemmer overens med de spørgsmålsnumre, der er i spørgeskemaerne. Ønsker du at sammenholde besvarelser med alle svar kategorier i spørgeskemaet, kan du søge på selve spørgsmålsformuleringen (brug Ctrl + F for at søge i et pdf-dokument).

Søg på foelgeforskningspanelet