Resultater fra folkeskolens følgeforskningspanel

Hvis du vil vide mere om analyseresultaterne, henviser vi til EMUs hjemmeside, der løbende opdateres med de rapporter, der udgives på baggrund af folkeskolens følgeforskningspanel. 

Gå til EMUs webside

I 2014 igangsatte Undervisningsministeriet et omfattende evaluerings- og følgeforskningsprogram, der skal følge folkeskolereformens implementering.

Et vigtigt led i denne følgeforskning er folkeskolens følgeforskningspanel, som er en større spørgeskemaundersøgelse blandt folkeskolens elever, forældre og skolernes medarbejdere.

Undersøgelsen løber fra 2014 til 2018 på udvalgte skoler. I alt deltog 28.445 respondenter i undersøgelsen i 2016.

Du finder besvarelserne for undersøgelsens første tre år (2014-2016) under fanebladet Besvarelser.

Søg på foelgeforskningspanelet